Przegląd najważniejszych faktów ornitologicznych
 z Doliny Górnej Wisły w roku 2004

 kormoran mały (Phalacrocorax pygmaeus)

20.V- 1 imm., Zb.Goczałkowicki (J.Betleja) (na zdjęciach)

23.V.04  - 1 imm., Stawy Roztropice (J.Król)

6.VI.04 - 1 ad. Zb.Goczałkowicki (J.Król)

13 i 15.VI.04  -  1os., Zb.Goczałkowicki (J.Betleja, R.Kruszyk, R.Zbroński)

    

Dwa osobniki na Zb.Goczałkowickim i w okolicy. Zapraszamy w roku 2005 na lęgi !


ślepowron (Nycticorax nycticorax)

5 i 8.VIII.2004 - 6 czynnych kolonii - w sumie 558 gniazd (J.Betleja, M.Ledwoń)

Kolejny rok wzrostu liczebności i największa w historii liczba gniazd. 


czapla biała (Egretta alba)

21.X.04  -  166 os., Stawy Nazieleńce (Z. Krzanowski)

16.X.04.- 151 os. Stawy Przereb (D.Wiehle)

Rekordowe koncentracje. Wciąż czekamy na lęgi!


czapla nadobna (Egretta garzetta)

17.V.04  -  3 os., Stawy Dębowiec (J.Król)

22.VIII.04  -  1 os., Zb.Goczałkowicki (A. i K. Henel)

24.VIII.04  -  2 os., Stawy Harmęże (Z.Krzanowski)

22, 25, 30.VIII i 5.IX.04 – 1 i 2 os., Stawy Pawłowice (A. i K. Henel, R.Skowronek, R.Zbroński)

25-29.VIII.04 – 1 ad. (P.Malczyk, D.Wiehle, A.Chrząścik)

Nasz herbowy CZAPLON, w roku 2004 nielęgowy.


czapla siwa (Ardea cinerea)

16.X.04 - 475 os. Stawy Przereb (D.Wiehle)

Bardzo duże stado.


czapla purpurowa (Ardea purpurea)

3.VII.04  -  5 par z gniazdami, Zb.Goczałkowicki (J.Betleja, G.Schneider, J.Król) (zdjęcia M.Karetta)   

Największa liczba gniazd w Polsce. W sumie 18 piskląt zostało zaobrączkowanych.


warzęcha (Platalea leucorodia)

6.VI.04  -  1 os., Zb.Goczałkowicki (D.Szlama i inni)

25.VIII.04 - 1 imm., Stawy Spytkowice (P.Malczyk) (na zdjęciu)


gęś mała (Anser erythropus)

20.X.04  -  1 ad., Zb.Goczałkowicki (Z.Krzanowski, R.Cichoń)

PIERWSZE STWIERDZENIE W DGW ! 


śnieżyca duża (Anser caerulescens)

7.XI - 19.XII.04  -  1 ad., okolice Pszczyny (J.Król i inni)

PIERWSZE STWIERDZENIE W DGW , ALE GATUNEK W KATEGORII D.


kazarka (Tadorna ferruginea)

31.VII.04 - 1 os., Zb.Goczałkowicki, woj.Śląskie (M.Buchalik)


ohar (Tadorna tadorna)

27.XI.04  -  9 ad., Stawy Harmęże (Z.Krzanowski)

Liczna grupa.


cyranka (Anas querquedula)

05.XII.04 – 1 samica Stawy Spytkowice (P.Malczyk, D.Wiehle)

Bardzo późne stwierdzenie.


hełmiatka (Netta rufina)

czerwiec - samica + 7 pull, Stawy Bugaj (M.Ginter)

21.VII.04 – 2 pull, Stawy Spytkowice (D.Wiehle)

05.VIII.04 - 4 pull Stawy Przeręb (P.Malczyk) (na zdjęciach)

19.XII.04  -  2 samce, Zb.Goczałkowicki (J.Król)

    

NOWY GATUNEK LĘGOWY W DGW !!


podgorzałka (Aythya nyroca)

20.III.04 i 04.IV.04 - 1 samica Stawy Przereb (P.Malczyk, D.Wiehle)

01-04.IV.04 - 1 samica, Stawy Bugaj (P.Malczyk, D.Wiehle)

10-28.IV.04 -2 samce, Stawy Spytkowice (P.Malczyk, D.Wiehle)

5 i 8.VIII.04 – 2 juv. Stawy Monowskie (P.Malczyk, J.Betleja)

24.VII - 14.XI - do 6 os. (25.VIII.04), Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

02.IX.04 - 1 samiec ad., Stawy Bugaj (P.Malczyk)

12.IX.04 – 2 samce + 1 samica – Stawy Przeręb (J.Betleja) (na zdjęciu)

30.V.-18.VII.04 – 1-2 os. Zb.Goczałkowicki (J.Król, D.Szlama, S.Beuch)

14.XI.04 - 1 samica, Żwirownia  Jankowice (P.Malczyk)

Prawdopodobnie jednak bez lęgów w 2004. 


ogorzałka (Aythya marila)

14.XI.04  -  19 os. (15samców + 4 samice), Zb.Goczałkowicki, (R.Kruszyk, J.Król)

Duże stado.


lodówka (Clangula hyemalis)

25-26.V.04  -  1 samiec‚ Stawy Nazieleńce (Z.Krzanowski)


bielik (Haliaeetus albicilla)

18.V.-27.VI.04 - 1 czynne gniazdo w całej DGW, 1 pull (J.Jagiełko)

Drugi znany lęg w DGW, w innym miejscu po wycięciu drzewa gdzie było gniazdo w roku 2003. 


błotniak łąkowy (Circus pygargus)

20.III.04-1 imm.Spytkowice (D.Wiehle)

Obserwacja marcowa jest najwcześniejszą w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).


kurhannik (Buteo rufinus)

03-04.IV.04 - 1 subad., Stawy Przereb (P.Malczyk, D.Wiehle)

15.VIII.04 - 1 juv, Łowiczki (D.Wiehle)

Drugie i trzecie stwierdzenie w DGW.


orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

20.IV.04 - 1 ad, Pierściec (J.Jagiełko)

21.VIII.04 - 1 os., Pruchna (J.Jagiełko)


orlik grubodzioby (Aquila clanga)

27.VIII.04 - 2 ad, Stawy Spytkowice, (Z.Krzanowski)

Drugie stwierdzenie w DGW.


kobczyk (Falco vespertinus)

28.IV.04 – 1 samica ad., Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

17.V.04  -  1 samiec, Stawy Dębowiec (J.Król)

17.V.04  - 1 samiec, Stawy Harmęże (Z.Krzanowski)

5.IX.04  - 1 samica, Brzeszcze (Z.Krzanowski)

13.IX.04  - 1 samica, Brzeszcze - Bugaj (Z.Krzanowski)


łyska (Fulica atra)

27.XI.04 - 2900 os., Zb.Łąka (R.Zbroński) 


szablodziób (Recuvirostra avosetta)

13.V-4.VI.04  -  2 pary (1 gniazdo), Staw Wilczkowicki (Z.Krzanowski)

23.V.04  -  2 os., Goczałkowice-Zdrój (J.Dastych, J.Król)

Trzeci lęg w DGW.


biegus malutki (Calidris minuta)

21.XI.04-3 juv, Stawy Przereb (P.Malczyk, D.Wiehle)

Najpóźniejsza obserwacja w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).


kulik wielki (Numenius arquata)

19.XII.04  -  4 os., Zb.Goczałkowicki (J.Król)

Bardzo późna obserwacja.


kamusznik (Arenaria interpres)

28-29.VIII.04 - 13 juv. Stawy Spytkowice (P.Malczyk, D.Wiehle, R.Gawełda, A.Chrząścik)

Największe stado w DGW.


wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus)

26.IX.04  -  1 juv., Zb.Goczałkowicki (J.Król)

Drugie stwierdzenie w DGW.


orlica (Larus ichthyaetus)

05.VIII.04 - 1imm. (I szata wiosenna) Stawy Monowskie (P.Malczyk)

16.IX.04 - 1 imm. (II szata zimowa) Bugaj (P.Malczyk, D.Wiehle) (na zdjęciach)

19.IX.04 - 1 imm .(II szata zimowa) ta sama Spytkowice (P.Malczyk)

    


mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus)

3 pary, Zb.Goczałkowicki, (J.Betleja)

2 pary, Żwirownia Jankowice (J.Betleja)

1 para, Stawy Harmęże, (Z.Krzanowski)


mewa siodłata (Larus marinus)

8.II.04 - 1 ad., Zb.Łąka (R.Kruszyk)


mewa brytyjska/skandynawska/syberyjska (Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini)

7.V.04 - 1 subad (3 rż), Zb.Goczałkowicki (J.Betleja)

19.V.04 - 1 subad (3 rż), Stawy Przeręb (J.Betleja) (na zdjęciach)

18.VIII.04 – 1 imm. Żwirownia Smolice (PM)

16.X.04 - 1 imm (1rż), Stawy Ochaby (J.Betleja) (na dolnym zdjęciu, ptak po lewej)

   

 


mewa białogłowa (Larus cachinnans) & mewa srebrzysta (L.argentatus)

28.XI.04  -  740 os., Zb.Goczałkowicki (J.Król)


mewa białogłowa (Larus cachinnans)

IV-V - 119 gniazd, Żwirownia Jankowice (J.Betleja, M.Faber, R.Gwiazda)

   


mewa romańska (Larus michahellis)

IV-V.04 - 1 samica (zaobrączkowana jako pisklę w północnych Włoszech) na gnieździe w parze z L.cachinnans, Żwirownia Jankowice (M.Faber, J.Betleja)

    

Kolejne stwierdzenie tego gatunku (od roku 2004 to już osobny gatunek) w kolonii mew białogłowych.

Tym samym jest to NOWY GATUNEK LĘGOWY W DGW !!


mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla)

8.XI.04  -  1 ad., Brzeszcze (Z.Krzanowski)

Drugie stwierdzenie w DGW.


rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)

14.VI.04  -  2 ad., Zb.Goczałkowicki (Z.Krzanowski, R.Cichoń)


rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

629 par w DGW w 8 miejscach (436 par, Zb.Goczałkowicki) (J.Betleja, Z.Krzanowski, M.Ledwoń, P.Malczyk, D.Wiehle). Rekordowa liczba par lęgowych.

24.X.04  -  1 juv., Landek (R.Kruszyk i inni)      Najpóźniejsze stwierdzenie w Polsce.


jerzyk (Apus apus)

17.V.04  -  ok. 11.000 os., Zb.Goczałkowicki (J.Król)

Największa koncentracja w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).


brzegówka (Riparia riparia)

24.03.04 - 2os, Stawy Przeręb (P.Malczyk)

Bardzo wczesna obserwacja.


świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus)

28.IV.04 – 5 os., Stawy Spytkowice (P.Malczyk) (na zdjęciach)

08.V.04 - 2 os., Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

16.V.04 - 1 samiec, Stawy Spytkowice (P.Malczy, D.Wiehle)

26.IX.04  -  20 os., Brzeszcze (Z.Krzanowski)

       


świergotek nadmorski (Anthus petrosus)

28.III.04 – 1 os. Stawy Przeręb (P.Malczyk)


pliszka brytyjska (Motacilla alba yarrelli)

20.III i 01.IV.04 – 1 os., 24.03 – 2 os. Stawy Przeręb (P.Malczyk, D.Wiehle)

Trzecie stwierdzenie w DGW.


pliszka tundrowa (Motacilla flava thunbergi)

25.IV.04 – 5 samców Stawy Spytkowice (P.Malczyk, D.Wiehle)

25.IV.04 – 1 samiec Stawy Przeręb (P.Malczyk, D.Wiehle)

25.IV.04 - 5 samców Stawy Bugaj (P.Malczyk)

28.IV.04 - 1 samiec Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

08.V.04 - 1 samiec Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

Rekordowa ilość stwierdzeń i osobników.


pliszka czarnogłowa (Motacilla flava feldegg)

08.V.04 - 1 samica Stawy Spytkowice (P.Malczyk)

   

Pierwsze stwierdzenie samicy tego bałkańskiego podgatunku w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Pierwsze stwierdzenie w DGW. 


kląskawka syberyjska (Saxicolus torquatus maurus)

25 i 26.V.04 - 1 samiec ad., Brzeszcze (A.Luzarowski

3 stwierdzenie w DGW.


trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

24.X.04 - 1 os., Stawy Bugaj (P.Malczyk)

Najpóźniejsza obserwacja w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).


pierwiosnek syberyjski (Phylloscopus collybita tristis)

05.IX.04 -1 os., Stawy Przeręb (P.Malczyk)

Najwcześniejsza i najbardziej południowa obserwacja w Polsce (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Pierwsze stwierdzenie w DGW. 


 

W roku 2004 do listy ptaków lęgowych przybyły 2 gatunki: hełmiatka i mewa romańska, tym samym liczba ptaków lęgowych w DGW liczy obecnie 175 gatunków + 7 gatunków lęgowych przed rokiem 1950.

 

Lista gatunków stwierdzonych w DGW (kategoria A, B i C) liczy 317 gatunków, po wydzieleniu mewy romańskiej i czarnowrona w osobne gatunki oraz po zatwierdzeniu przez KF obserwacji gęsi małej.

Przygotował Jacek Betleja