WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU BADAWCZEGO KBN 

"Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa oraz zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania"

Kierownik projektu: Robert Gwiazda 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, Kraków.

Wykonawcy:
Jacek Betleja
Dariusz Bukaciński
Przemysław Chylarecki
Marcin Faber

NEW OBRĄCZKI NEW

| INFORMACJE O PROJEKCIE |  PUBLIKACJE |  IDENTYFIKACJA MEW |  GALERIA |  AKTUALIZACJE |

Projekt i wykonanie witryny: Marcin Faber
Witryna umieszczona na serwerze MOST www.most.org.pl w ramach stron Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły CZAPLON www.czaplon.most.org.pl

Strona istnieje od 20.12.2002.