B±czki (Ixobrychus minutus), Goczałkowice Zdrój, czerwiec 2002.
Foto - Marcin Karetta.