Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo).
Foto - Marcin Karetta.