Ślepowron (Nycticorax nycticorax), Dolina Górnej Wisły, wiosna 2005.
Foto - Marcin Karetta.