Bocian czarny (Ciconia nigra) i czapla siwa (Ardea cinerea) walczące o atrakcyjne żerowisko na Zbiorniku Goczałkowickim sierpień 2002.
Foto - Marcin Karetta.