Czapla modronosa (Ardeola ralloides) - Ta bardzo rzadko zalatująca czapla stwierdzana jest od 1989 roku i była widziana zaledwie 7 razy. Trzy stwierdzenia miały miejsce na Zbiorniku Goczałkowickim, 3 na stawach Nazieleńce i 1 raz była obserowana na stawach w Zawadce.