Czapla nadobna (Egretta garzetta) - To nasz sztandarowy gatunek, od którego wzięliśmy nazwę. Dawniej właśnie ta czapla była nazywana czaplonem nadobnym. Czapla nadobna pojawia się w Dolinie Górnej Wisły prawie corocznie w okresie od lipca do września i najczęściej są to pojedyncze osobniki. Największe stado liczyło 9 ptaków, które przebywały od 31 lipca do 6 sierpnia 1994 roku na stawach w Roztropicach - (K.Henel).