Czapla siwa (Ardea cinerea) - Najliczniej spotykana czapla nad wodami w Dolinie Górnej Wisły, jednak nie rozmnaża się tutaj regularnie. Gniazduje jedynie pojedynczo i nie co roku. Nie tworzy kolonii lęgowych pomimo dogodnych warunków. Największe skupienie w okresie nielęgowym liczyło 464 osobniki - 25 sierpnia 1992 roku na Zbiorniku Goczałkowickim (M.Karetta).