Bociany czarne (Ciconia nigra) na  Zbiorniku Goczałkowickim sierpień/wrzesień 2002.
Foto - Marcin Karetta. 

Czaple białe (Egretta alba), czaple nadobne (Egretta garzetta) i czaple siwe (Ardea cinerea) na  Zbiorniku Goczałkowickim sierpień 2002. Foto - Marcin Karetta.