Perkozy dwuczube (Podiceps cristatus), okolice Landeka (dolina górnej Wisły), czerwiec 2002.
Foto - Marcin Karetta.