Galeria Marcina Karetty

   Kontakt z autorem: marcin.karetta@wp.pl tel.: 0600-538-259.


MARCIN KARETTA - NOWA STRONA
ZAPRASZAMY!
WWW.KARETTA.PL

FOTOESEJE AUTORA:  

 NOWE    "¦lepowron"

"Bocian czarny"     "Skowronek"     "Kszyk"    "Rybitwa rzeczna"

  "Siewki"      "Biała"      "Gęsi"

"Brzegówki"      "Czernica"       "Wodnik"      "Derkacz"      "Mewa czarnogłowa"     "Jarzębatka"    

 "Myszołów"     „B±czki”    „Rycyki”    „Pluszcze”    "Perkozy dwuczube"  

"Czaple i bociany na Zb. Goczałkowickim"  "Drobna potyczka"

"Lęgowe szablodzioby na Zb. Goczałkowickim"

Krzyżówka krakwa krakwa głowienka
derkacz czapla siwa batalion ¶mieszki
¶mieszki perkoz rdzawoszyi perkoz rdzawoszyi czapla siwa
mewy ¶mieszki kukułka kukułka mewa czarnogłowa
czapla biała czapla siwa pokl±skwa g±siorek
krętogłow kl±skawka dudek uszatka
czapla siwa kormoran kormoran rybitwa rzeczna
rudzik potrzeszcz czapla biała rybołów
łabędzie małe łabędĽ mały BIELACZEK brzegówki
bielaczki gęgawa kormoran nurogę¶
biegus mały ¶wistun nurogę¶ wodnik
KROPIATKA sójka kwokacz cyraneczki
przepiórka brodziec pławny brodziec ¶niady BATALION
bażant czernica gęsi białoczelne brzegówka
zimorodek remiz piskliwiec ZIMORODEK
szczudłak myszołów błotniak stawowy czajka
b±k czapla siwa rybitwa czarna łabędĽ niemy
łabędzie małe gęgawy KORMORANY łabędzie nieme
ohar dymówka kazarka czajka
rybołów dudek kl±skawka puszczyk
rybitwa czarna sierpówka kszyk czapla siwa
mazurki myszołów szczygieł ¶wistuny
trznadel zięba pluszcz kszyk
łabędĽ mały kl±skawka kormoran czapla biała
krętogłow krętogłów pliszka żółta pokl±skwa
żurawie żurawie żurawie żurawie
łabędĽ niemy rybitwa białow±sa łabędzie nieme dzięcioł duży
czapla nadobna rycyk bocian czarny szablodziób
b±czek perkoz dwuczuby perkoz rdzawoszyi dzięcioł duży
rybitwa białow±sa rybitwa białow±sa rybitwa białow±sa rybitwa białow±sa
samotnik sieweczka rzeczna sieweczka rzeczna zausznik
sójka stado rybitwa rzeczna bielaczki
biegus zmienny sroka sroka łyska