Hełmiatki Netta rufina lęgowe w Dolinie Górnej Wisły

Choć hełmiatki zaczęły w ostatnich latach coraz liczniej pojawiać się w Dolinie Górnej Wisły, nie było dotąd niezbitego dowodu ich lęgowości. Jednakże w roku 2004 na trzech kompleksach stawów w pobliżu Zatora odnotowano samice wodzące nielotne jeszcze pisklęta. Pierwszy lęg hełmiatek w Dolinie Górnej Wisły stwierdził w czerwcu Mariusz 'Pierzak' Ginter na stawach Bugaj. Drugi lęg został odnotowany w lipcu przez Damiana Wiehle na stawach w Spytkowicach. Trzeci lęg miał miejsce na stawach Przeręb, gdzie na początku sierpnia Paweł Malczyk obserwował i sfotografował samicę z pisklętami. Poniżej fotografie Pawła Malczyka prezentujące hełmiatki lęgowe na stawach Przeręb.