I KONKURS CZAPLONA - ROZWIĄZANIE

Na zdjęciu widoczna jest rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus w szacie juwenalnej.
Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi tylko jedna była błędna.
Nagrode w postaci koszulki OTOP i plakatu BirdLife International o ważnych miejsach dla ptaków w Europie wylosował:

Mariusz 'Pierzak' Ginter  z Krakowa

GRATULUJEMY !!!

Rybitwa białowąsa