Projekty CZAPLONA

   Ochroniarskie:

1. PROGRAM CZYNNEJ OCHRONY TERENÓW WODNO-BŁOTNYCH DOLINY GÓRNEJ WISŁY (Osobna podstrona).

2. Współpraca z gospodarzami stawów w Dolinie Górnej Wisły. Od 1997 roku prowadzimy rozmowy z właścicielami i zarządcami stawów rybnych. Przedstawiamy się im, przekazujemy materiały o działaności ornitologów i dyskutujemy o problemach rybactwa i ochrony ptaków. Obecnie jest to najważniejszy nasz projekt, dzieki któremu przygotowujemy grunt pod dalsze bardziej konkretne działania.

Kontrola wysp
Kontrola wysp. Fot. J. Betleja

3. Inwentaryzacja i opis wszystkich wysp na stawach pod kątem ich znaczenia dla ptaków. Chcemy opisać w bazie danych wszystkie wyspy na stawach, a jest ich około 100 w całej Dolinie Górnej Wisły. Co roku będziemy też kontrolować te, które są ważne dla ptaków i będzie także zapobiegać pojawiającycm się zagrożeniom.

 4. Inwentaryzacja i opis przyrodniczy wszystkich zbiorników wodnych, stawów, starorzeczy i oczek wodnych. To projekt rozłożony na wiele lat. Chcemy wiedzieć co mamy aby móc to chronić. Najcenniejsze niezagospodarowane oczka wodne i starorzecza będziemy się starali chronić poprzez nadanie im statusu użytków ekologicznych. Z właścicielami zbiorników wodnych, żwirowni i glinianek będziemy rozmawiać i przekonywać ich do ochrony najbardziej wartościowych fragmentów.

5. Platforma dla rybołowa w Dolinie Górnej Wisły. (Osobna podstrona).

                          

Badawcze:

1. Liczenie ptaków lęgowych na zbiornikach i stawach w całej Dolinie Górnej Wisły. Od 1996 roku każdy z większych kompleksów stawowych ma swojego ornitologicznego opiekuna.

2. Polęgowe liczenia ptaków na stawach. Od końca lipca do początków grudnia, co trzy tygodnie odbywają się liczenia ptaków na stawach.

3. Liczenia ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim. W tym samym okresie co na stawach odbywają się liczenia na tym najważniejszym zbiorniku w Dolinie Górnej Wisły, ale z częstotliwością co pentadę. W ciągu jednego dnia trzeba objechać zbiornik wokół i policzyć ptaki we wszystkich miejscach gdzie przebywają.

4. Badanie przelotu ptaków wróblowych nad Zbiornikiem Goczałkowickim. Po raz pierwszy w 1998 roku zoranizowaliśmy krótki obóz na którym złapano ponad 400 ptaków.

5. Obrączkowanie pierzących się łabędzi niemych na stawach Przeręb. W 1998 roku po raz pierwszy Andrzej Czapulak łapał i obrączkował pierzące się łabędzie w Dolinie Górnej Wisły. Zaobrączkowanych zostało ponad 100 ptaków, a kilkanaście dostało także obroże.

6. Podsumowanie dotychczasowych danych o ptakach Zbiornika Goczałkowickiego. Celem jest zebranie informacji od wielu obserwatorów i przygotowanie publikacji do druku.

7. Biologia rozrodu rybitwy białowąsej (Chlidonias hybridus) na Zbiorniku Goczałkowickim i na stawach. Badanie sukcesu lęgowego i obrączkowanie piskląt tego ciekawego gatunku prowadzi Jacek Betleja.

Liczenie kolonii śmieszek
Liczenie kolonii śmieszek. Fot. J. Betleja

 

DO GÓRY