ŚLEPOWRON

Ślepowron (Nycticorax nycticorax) - Ten gatunek to specjalność CZAPLONA. Dolina Górnej Wisły jest jedynym miejscem w Polsce gdzie ślepowron regularnie gniazduje. Ślepowron przystępował do lęgów tu już w XVI wieku. Do końca lat 80. jego liczebność wahała się około 50-70 par. Od początku działalności CZAPLONA prowadzimi dokładny monitoring liczebności tego gatunku i w ostatnich 7 latach zanotowaliśmy znaczny wzrost.  
 W 2000 roku znaleźliśmy łącznie 391 gniazd w 9 koloniach.

GNIAZDO ŚLEPOWRONA Z JAJAMI

Ślepowron preferuje na miejsce do założenia kolonii lęgowej zarośnięte wyspy na stawach. Pojedyncze gniazda znajdowane są także w zaroślach nadrzecznych. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach populacja ślepowrona utrzyma się na tym samym wysokim poziomie. Chcemy również przyczynić się do ochrony miejsc lęgowych tego gatunku.

ŚLEPOWRON