O STRONIE CZAPLONA


Grupa  skupia  50 osób  prowadzących obserwacje  ptaków  w  ostoi ptaków  o randze  europejskiej, na  zbiornikach  i stawach  rybnych  w  dolinie Wisły  od Skoczowa do Zatora. Głównym  celem   naszej   działalności jest  badanie zmian liczebności ptaków lęgowych i  przelotnych w   tym rejonie. W naszych badaniach współpracujemy z ośrodkami naukowymi:
- Stacją Ornitologiczną Instytutu  Ekologii PAN w Gdańsku,
- Małopolskim Towarzystwem  Ornitologicznym w Krakowie i
- Zakładem Ekologii Ptaków  Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prowadzimy również prace związane z ochroną przyrody działając  jako grupa lokalna Ogólnopolskiego  Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Współpracujemy także z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Chcemy również współpracować z wszystkimi osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z naszymi i  podobnie jak my chcą chronić przyrodę tej części Polski.

Grupa lokalna Ogólnopolskiego  Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP

 

Polecamy strony:

WWW.KARETTA.PL

www.clanga.com
Strona z m. in. aktualnymi doniesieniami z Polski

Świetna mapa okolic Óświęcimia i Zatora z nazwami stawów

Południowowielkopolska Grupa
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków


Kotlina Oświęcimska - OK!

Obrączkowanie bocianów czarnych

Chcesz podyskutować o ptakach i wszelkich aspetkach z nimi związanych?
Zapisz sie na listę
PTAKI