Lęgowe szablodzioby (Recurvirostra avosetta) na  Zbiorniku Goczałkowickim, czerwiec 2002.
Foto - Marcin Karetta.